Ondernemers zoeken lokaal onderdak

De KvK en het MKB roepen het al jaren in Leidschendam-Voorburg.De kantorenleegstand is enorm,maar er is onvoldoende geschikte kleinschalige bedrijfsruimte voor lokale kleinschalige ondernemers, zoals starters en zzp-ers. Genoeg aanleiding voor een eerste interactieve bijeenkomst van het Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt,het samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven.De ondernemers stonden centraal! Doel was om te komen […]

Het doek valt toch niet in Leidschendam

Een onmogelijke opdracht vond men. Ruzie in de tent, maar ook kansen voor cultureel ondernemerschap! Halvering van de gemeentelijke subsidie voor de theaterfunctie in de gemeente, noodgedwongen fusie van de twee theaterbesturen en tóch twee theaters open willen houden is niet reëel. Een businessplan van ondernemers voor een doorstart van het theater in Leidschendam bood […]

Kruisbestuiving brengt geluk

Een ‘gelukkige’ combinatie: klavertje vier! De kern van de visie recreatie en toerisme van de gemeente Leidschendam-Voorburg op één A4-tje. Investeringen moeten de vier belevingswaarden ‘historie’, ‘water’, ‘natuur’ en ‘shopping’ vergroten en een toename van het gebruik en bestedingen genereren. Een combinatie waarin men ‘geluk’ vindt of ‘gelukkig’ van wordt. Bestaande iconen versterken de beeldvorming […]

Eén economische agenda voor overheid en ondernemers

De komende jaren willen ondernemers en gemeente zich inzetten om de lokale economie van Leidschendam-Voorburg te versterken. De Economische agenda vormt de kapstok voor alle activiteiten die bijdragen aan de economie en verbindt (ook) het beleid en de uitvoeringsprogramma’s op het gebied van duurzaamheid, kunst en cultuur, recreatie en toerisme en evenementen met elkaar. Aanscherping […]