Het Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt stimuleert leren, werken en ondernemen in Leidschendam-Voorburg en levert veel op. De jaarlijkse actieprogramma’s zorgen voor mooie resultaten en een intensivering van de contacten en samenwerking binnen de gemeente. Bestuurders en medewerkers van gemeente, instanties en bedrijven weten elkaar te vinden. Maar het Platform wil meer. Het Platform wil haar netwerk verbreden en meer ondernemers en grote bedrijven betrekken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *