Zaltbommel in mediterrane sferen

Crisis? Bij de gemeente Zaltbommel blijven verzoeken voor vestiging van bedrijven binnenstromen. Zaltbommel kent nauwelijks leegstand op bedrijventerreinen en de grondprijzen zijn onlangs zelfs verhoogd.De gemeente heeft een vestigingsverzoek ontvangen voor een belevingscentrum in mediterrane sferen op een locatie vlakbij het station aan de A2. Een nieuw concept op één van de laatste onbebouwde locaties […]

Je eigen platform bouwen

Ruim tweehonderd ondernemers, wethouders, ambtenaren en onderwijsvertegenwoordigers maakten bij de werkconferentie ‘Samen werkt meer’ plannen om meer werk te realiseren in de arbeidsregio Zuid-Holland Centraal. In interactieve workshops werden best practices gedeeld en verbindingen gelegd om te werken aan de gezamenlijke ambitie: meer werk in de regio. Hoe bouw je een platform voor samenwerking? Welke […]

Muziek in de tent

De uitvoering van het Economisch Actieprogramma is in gang gezet, maar resultaten zijn nog onvoldoende zichtbaar. Het Economisch Programma wordt uitgevoerd door de gemeente Zwijndrecht in samenwerking met bedrijfsleven, onderwijs en andere instanties. Voor raadsleden, ondernemers en andere betrokkenen is het niet altijd even duidelijk wat de stand van zaken rond de 56 acties is. […]

Platform verbreedt, verbindt en verdiept

Het Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt stimuleert leren, werken en ondernemen in Leidschendam-Voorburg en levert veel op. De jaarlijkse actieprogramma’s zorgen voor mooie resultaten en een intensivering van de contacten en samenwerking binnen de gemeente. Bestuurders en medewerkers van gemeente, instanties en bedrijven weten elkaar te vinden. Maar het Platform wil meer. Het Platform wil […]

Ondernemers zoeken lokaal onderdak

De KvK en het MKB roepen het al jaren in Leidschendam-Voorburg.De kantorenleegstand is enorm,maar er is onvoldoende geschikte kleinschalige bedrijfsruimte voor lokale kleinschalige ondernemers, zoals starters en zzp-ers. Genoeg aanleiding voor een eerste interactieve bijeenkomst van het Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt,het samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven.De ondernemers stonden centraal! Doel was om te komen […]

Tussen de bedrijven door

Een afwisselende show voor en met ondernemers in het theater van Voorburg. De eerste van een jaarlijks terugkomend evenement waar iedereen welkom is met volop ruimte voor inspiratie en netwerk. En waar de gemeente ondernemers, bewoners en andere partners een podium biedt. In een setting á la De Wereld Draait Door kwamen onderwerpen voorbij uit […]

Gemeente aan zet in economische samenwerking

Samenwerken met ondernemers en andere partners vormt de basis voor de uitvoering van de Economische Agenda van gemeente Leidschendam-Voorburg. Maar wie begint? Er gebeurt al veel op het gebied van economie, recreatie en toerisme, evenementen en kunst en cultuur en er zijn veel plannen en ideeën, maar de samenhang ontbrak. Het stroomlijnen van alle activiteiten […]

Het doek valt toch niet in Leidschendam

Een onmogelijke opdracht vond men. Ruzie in de tent, maar ook kansen voor cultureel ondernemerschap! Halvering van de gemeentelijke subsidie voor de theaterfunctie in de gemeente, noodgedwongen fusie van de twee theaterbesturen en tóch twee theaters open willen houden is niet reëel. Een businessplan van ondernemers voor een doorstart van het theater in Leidschendam bood […]

Nieuw leven in een oud stationnetje

Het oude stationnetje van Huis ter Heide staat leeg en is al jaren te koop. Het pand is een gemeentelijk monument en is in 1901 gebouwd voor de Nederlandse Buurt Spoorweg-maatschappij als dienstwoning en in 1902 verbouwd tot Halte Huis Ter Heide. Na de sluiting van de spoorlijn in 1942 werd het pand een caférestaurant, […]

Kruisbestuiving brengt geluk

Een ‘gelukkige’ combinatie: klavertje vier! De kern van de visie recreatie en toerisme van de gemeente Leidschendam-Voorburg op één A4-tje. Investeringen moeten de vier belevingswaarden ‘historie’, ‘water’, ‘natuur’ en ‘shopping’ vergroten en een toename van het gebruik en bestedingen genereren. Een combinatie waarin men ‘geluk’ vindt of ‘gelukkig’ van wordt. Bestaande iconen versterken de beeldvorming […]